ನಮ್ಮ ತಂಡ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆವಿಕೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗ

 • ಖಾಲಿಯಿದೆ

  ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

  -

  -

  -

 • ಹೆಚ್.ವಿ. ದಿವ್ಯಾ

  ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು (I/c) & ವಿಜ್ಞಾನಿ (ಬೀ.ತಂ.)

  ಎಂ. ಎಸ್ಸಿ (ಬೀಜ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ)

  8762840430

  hvdivya28@gmail.com

  ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭ : 20 ಜುಲೈ 2012
 • ನೇತ್ರಾವತಿ ಎತ್ತಿನಮನಿ

  ವಿಜ್ಞಾನಿ (ಗೃಹ ವಿಜ್ಞಾನ)

  ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ (ಗೃಹ ವಿಜ್ಞಾನ)

  9844662520

  yattinamaninetravati@gmail.com

  ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭ : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2013
 • ಶಾಮರಾಜ್

  ವಿಜ್ಞಾನಿ (ಬೇಸಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರ)

  ಎಂಎಸ್ಸಿ (ಬೇಸಾಯಶಾಸ್ತ್ರ)

  9986269393

  shamarajh@gmail.com

  ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭ : 09 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2013
 • ಡಾ. ಯು.ಎಂ. ರಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ್

  ವಿಜ್ಞಾನಿ (ಪಶು ವಿಜ್ಞಾನ)

  ಎಂವಿಎಸ್ಸಿ (ಪಶು ವಿಜ್ಞಾನ)

  9902441186

  rakshithraj1994@gmail.com

  ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭ : 16 ಏಪ್ರಿಲ್ 2021

 • ಡಾ. ಜಿ.ಎಂ. ವಿನಯ್

  ವಿಜ್ಞಾನಿ (ತೋಟಗಾರಿಕೆ)

  ಎಂಎಸ್ಸಿ (ತೋಟಗಾರಿಕೆ)

  9591195573

  vingeegmvegs@gmail.com

  ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭ : 19 ಏಪ್ರಿಲ್ 2021

 • ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿಯಿದೆ

  ವಿಜ್ಞಾನಿ (ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ)

  -

  -

  -

  -

 • ಜೆ.ಜಿ. ರಾಜಣ್ಣ

  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹಾಯಕ (ಮಣ್ಣು ವಿಜ್ಞಾನ)

  ಬಿಎಸ್ಸಿ (ಅಗ್ರಿ)

  9448978836

  jgrajanna@gmail.com

  ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭ: 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2004
 • ಎನ್. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

  ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್

  ಎಂ.ಸಿ.ಎ

  8496823938

  ks31357878@gmail.com

  ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭ: 11 ಜೂನ್ 2001
 • ಗಂಗಪ್ಪ ಹಿಪ್ಪರಗಿ

  ಫಾರಂ ಮ್ಯಾನೇಜರ್

  ಎಂಎಸ್ಸಿ (ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ)

  9449995699

  hipparagjg@rediffmail.com

  ಸೇವೆ ಆರಂಭ: 27 ಜೂನ್ 2011
 • ಕೆ.ವಿ. ಸುಂದರರಾಜು

  ಕಚೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

  ಎಂ.ಎ

  9880651440

  sundarkvmys@gmail.com

  ಸೇವೆ ಆರಂಭ: 17 ಜೂನ್ 2002
 • ಸಿ.ಜಿ. ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ

  ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್

  ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ

  9481814480

  hemanth_gubbi@yahoo.co.in

  ಸೇವಾ ಪ್ರಾರಂಭ: 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1995
 • ಎಸ್. ಶಿವರಾಜು

  ಡ್ರೈವರ್

  9972957785

  ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭ : 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1995
 • ದೊಡ್ಡಶೆಟ್ಟಿ

  ಡ್ರೈವರ್

  9945333165

  ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭ: 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2005
 • ಎಲ್.ಎಸ್. ಮಹಾಲಿಂಗ

  ಸಹಾಯಕ

  9844967686

  ಸೇವಾ ಪ್ರಾರಂಭ: 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1995
 • ಎನ್.ಪಿ. ನಾಗಶೇಖರ

  ಸಹಾಯಕ

  9880603833

  ಸೇವಾ ಪ್ರಾರಂಭ: 10 ಆಗಸ್ಟ್ 2015

Past staff of KVK

 • ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ

  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹಾಯಕ

  --- to ---

 • ಮಹಂತೇಶ್ ಅಂಜಿ

  ಸಹ ತರಬೇತಿದಾರರು (ತೋಟಗಾರಿಕೆ)

  14.08.1995 ರಿಂದ 05.02.1999

 • ಕಾಮೇಶ್ವರ ರಾವ್

  ತರಬೇತಿ ಸಂಘಟಕರು

  01.11.1997 ರಿಂದ 10.06.2001

 • ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

  ತರಬೇತಿ ಸಹಾಯಕರು

  29.11.1995 ರಿಂದ 25.06.2003

 • ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಗಡೆ

  ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು (ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ)

  26.10.1998 ರಿಂದ 04.12.2003

 • ಮಂಜುನಾಥ ಅಂಗಡಿ

  ಸಹ ತರಬೇತಿದಾರರು (ತೋಟಗಾರಿಕೆ)

  05.06.2001 ರಿಂದ 02.05.2005

 • ಬಿ.ಟಿ. ಶಂಕರೇಗೌಡ

  ತರಬೇತಿ ಸಂಘಟಕರು

  11.06.2001 ರಿಂದ 30.12.2005

 • ಅಂಕನಾಯಕ

  ಸಹಾಯಕರು

  --- To ---

 • ಜಿ.ಕೆ. ಜಯದೇವಪ್ಪ

  ಸಹ ತರಬೇತಿದಾರರು (ಪಶು ವಿಜ್ಞಾನ)

  18.03.1996 ರಿಂದ 25.01.2008

 • ಎಲ್. ಅರುಣ್ ಪಂಡಿತ್

  ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು (ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ)

  04.08.1995 ರಿಂದ 15.02.2008

 • ಬಸವರಾಜ ಹುಲಗೂರ್

  ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು (ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣೆ)

  11.07.2002 ರಿಂದ 10.07.2008

 • ಬಸವರಾಜ ಹುಲಗೂರ್

  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು

  11.07.2008 ರಿಂದ 30.06.2009

 • ಬಿ. ಪಂಪನಗೌಡ

  ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು (ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ)

  23.02.2004 ರಿಂದ 31.03.2011

 • ಜಿ.ಬಿ.ಪಿ. ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ

  ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು (ಬೀಜ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ)

  01.04.2009 ರಿಂದ 10.04.2012

 • ಸಿ.ಎಸ್. ಕಳ್ಳಿಮನಿ

  ವಿಜ್ಞಾನಿ (ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ)

  23.07.2008 ರಿಂದ 11.10.2013

 • ಎಂ.ಬಿ. ಅಶೋಕ

  ವಿಜ್ಞಾನಿ (ಬೇಸಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರ)

  1998-2014

 • ಜಮುನಾ ಅರಸ್

  ವಿಜ್ಞಾನಿ (ಗೃಹ ವಿಜ್ಞಾನ)

  14.07.1195 ರಿಂದ 13.04.2013

 • ಬಿ.ಎಸ್. ಹರೀಶ್

  ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು (ತೋಟಗಾರಿಕೆ)

  11.10.2005 ರಿಂದ 31.03.2011

 • ರಾಚಪ್ಪ

  ಸಹಾಯಕರು

  02.12.1995 ರಿಂದ 01.06.2016

 • ಕೆ.ಜೆ. ಮಹೇಶ್ವರ

  ವಿಜ್ಞಾನಿ (ಮೀನುಗಾರಿಕೆ)

  29.04.2015 ರಿಂದ 08.02.2018

 • ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಂಕಣಿ

  ವಿಜ್ಞಾನಿ (ತೋಟಗಾರಿಕೆ)

  02.11.2014 ರಿಂದ 26.06.2019

 • ಅರುಣ್ ಬಳಮಟ್ಟಿ

  ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

  17.11.2009 ರಿಂದ 21.12.2019

 • ಎಂ.ಸಿ. ಸತೀಶ

  ವಿಜ್ಞಾನಿ (ಪಶು ವಿಜ್ಞಾನ)

  03.12.2018 ರಿಂದ 06.02.2020

 • ಎಸ್. ಸತೀಶ್

  ವಿಜ್ಞಾನಿ (ಸಸ್ಯ ಸಂ.)

  29.06.2011 ರಿಂದ 10.04.2021

ಕೆವಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳು

 • ಜಮುನಾ ಅರಸ್

  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು (I/c)

  14.07.1995 ರಿಂದ 31.10.1997

 • ಕಾಮೇಶ್ವರ ರಾವ್

  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು

  01.11.1997 ರಿಂದ 10.06.2001

 • ಬಿ.ಟಿ. ಶಂಕರೇಗೌಡ

  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು

  11.06.2001 ರಿಂದ 30.12.2005

 • ಬಸವರಾಜ್ ಹುಲಗೂರು

  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು (I/c)

  31.12.2005 ರಿಂದ 10.07.2008

 • ಬಸವರಾಜ್ ಹುಲಗೂರ್

  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು

  11.07.2008 ರಿಂದ 30.06.2009

 • ಜಮುನಾ ಅರಸ್

  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು (I/c)

  01.07.2009 ರಿಂದ 16.11.2009

 • ಅರಣ್ ಬಳಮಟ್ಟಿ

  ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

  17.11.2009 ರಿಂದ 21.12.2019

 • ಎಸ್. ಸತೀಶ್

  ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು (I/c)

  22.12.2019 ರಿಂದ 10.04.2021

 • ಹೆಚ್.ವಿ. ದಿವ್ಯಾ

  ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು (I/c)

  11.04.2021 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ
ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ : ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಐಸಿಎಆರ್ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಸುತ್ತೂರು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ                    ಭೇಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ: