ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ (ವೈಸಸ)


          ಅಧ್ಯಕ್ಷರು : 01, ಸದಸ್ಯರು : 24, ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ : 01, ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು : 11;, ಒಟ್ಟು : 37

 • ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

  ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು

  ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ವೀರಸಿಂಹಾಸನ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ

  ಸುತ್ತೂರು ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ

 • ಸದಸ್ಯರು

  ನಿರ್ದೇಶಕರು
  ಐಸಿಎಆರ್-ಎ.ಟಿ.ಎ.ಆರ್.ಐ

  ಬೆಂಗಳೂರು

 • ಸದಸ್ಯರು

  ವಿಸ್ತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು
  ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

  ಬೆಂಗಳೂರು

 • ಸದಸ್ಯರು

  ವಿಸ್ತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು
  ಕೆ.ವಿ.ಎಫ್.ಎಸ್.ಯು

  ಬೀದರ್

 • ಸದಸ್ಯರು

  ಪ್ರಧಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳುು
  ಸಿ.ಟಿ.ಆರ್.ಐ ಸಂ. ಕೇಂದ್ರ

  ಹುಣಸೂರು

 • ಸದಸ್ಯರು

  ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ

  ಮೈಸೂರು

 • ಸದಸ್ಯರು

  ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು
  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

  ಮೈಸೂರು

 • ಸದಸ್ಯರು

  ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
  ಕಾಡಾ

  ಮೈಸೂರು

 • ಸದಸ್ಯರು

  ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
  ಪಶು ಇಲಾಖೆ

  ಮೈಸೂರು

 • ಸದಸ್ಯರು

  ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
  ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

  ಮೈಸೂರು

 • ಸದಸ್ಯರು

  ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
  ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ

  ಮೈಸೂರು

 • ಸದಸ್ಯರು

  ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಕರು
  ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

  ಮೈಸೂರು

 • ಸದಸ್ಯರು

  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ
  ಜಿಲ್ಲಾ ಜಲಾನಯನ ಇಲಾಖೆ

  ಮೈಸೂರು

 • ಸದಸ್ಯರು

  ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಕರ (ಸಾ)
  ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

  ಮೈಸೂರು

 • ಸದಸ್ಯರು

  ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಕರು(ಬೇಸಾಯ)
  ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

  ಮೈಸೂರು

 • ಸದಸ್ಯರು

  ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
  ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ

  ಮೈಸೂರು

 • ಸದಸ್ಯರು

  ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು
  ಆತ್ಮಾ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ

  ಮೈಸೂರು

 • ಸದಸ್ಯರು

  ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
  ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್

  ಮೈಸೂರು

 • ಸದಸ್ಯರು

  ಸ. ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
  ನಬಾರ್ಡ್

  ಮೈಸೂರು

 • ಸದಸ್ಯರು

  ಬಾನುಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
  ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ

  ಮೈಸೂರು

 • ಸದಸ್ಯರು

  ನಿರ್ದೇಶಕರು
  ದೂರದರ್ಶನ

  ಮೈಸೂರು

 • ಸದಸ್ಯರು

  ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಎಸ್. ವಸಂತಮ್ಮ
  ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಮಹಿಳೆ

  ನಗರ್ಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು

 • ಸದಸ್ಯರು

  ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಭಾಮಣಿ ನಾಗರಾಜು
  ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತಮಹಿಳೆ

  ಅಯರಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು

 • ಸದಸ್ಯರು

  ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಸದಾನಂದ
  ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರು

  ಬಸವನಪುರ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾ.

 • ಸದಸ್ಯರು

  ಶ್ರೀ ಆರ್. ರೋಹಿತ್
  ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರು

  ಕಡಕೊಳ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು

 • ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

  ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ & ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
  ಐಸಿಎಆರ್ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಕೆವಿಕೆ

  ಸುತ್ತೂರು

 • ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು

  ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
  ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಪೀಠ

  ಮೈಸೂರು

 • ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು

  ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ)
  ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಪೀಠ

  ಮೈಸೂರು

 • ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು

  ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸಾ. ಆ)
  ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಪೀಠ

  ಮೈಸೂರು

 • ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು

  ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತೋಟಗಾರಿಕೆ)
  ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಪೀಠ

  ಮೈಸೂರು

 • ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು

  ನಿರ್ದೇಶಕರು
  ಐಐಹೆಚ್ಆರ್

  ಬೆಂಗಳೂರು

 • ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು

  ನಿರ್ದೇಶಕರು
  ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಮತ್ತು ಟಿಐ

  ಮೈಸೂರು

 • ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು

  ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು
  ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

  ಸುತ್ತೂರು

 • ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು

  ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ & ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
  ಐಸಿಎಆರ್ ಕೆವಿಕೆ

  ಹಾಸನ

 • ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು

  ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ & ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
  ಐಸಿಎಆರ್ ಕೆವಿಕೆ

  ಕೊಡಗು

 • ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು

  ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ & ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
  ಐಸಿಎಆರ್ ಕೆವಿಕೆ

  ಮಂಡ್ಯ

 • ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು

  ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ & ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
  ಐಸಿಎಆರ್ ಕೆವಿಕೆ

  ಚಾಮರಾಜನಗರ

 • ವೈ.ಸ.ಸ ದಿನಾಂಕಗಳು

  ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ
  1ನೆಯ ವೈಸಸ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
  2ನೆಯ SAC ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
  3ನೆಯ ವೈಸಸ 28.05.1998
  4ನೆಯ ವೈಸಸ 04.04.2000
  5ನೆಯ ವೈಸಸ 23.05.2001
  6ನೆಯ ವೈಸಸ 24.06.2003
  7ನೆಯ ವೈಸಸ 02.04.2004
  8ನೆಯ ವೈಸಸ 13.06.2005
  9ನೆಯ SAC 15.03.2006
  10ನೆಯ SAC 01.05.2007
  11ನೆಯ ವೈಸಸ 26.12.2007
  12ನೆಯ ವೈಸಸ 19.09.2008
  13ನೆಯ ವೈಸಸ 04.03.2009
  14ನೆಯ ವೈಸಸ 28.05.1998
  15ನೆಯ ವೈಸಸ 02.09.2009
  16ನೆಯ ವೈಸಸ 17.03.2010
  17ನೆಯ ವೈಸಸ 26.10.2010
  18ನೆಯ ವೈಸಸ 18.05.2011
  19ನೆಯ ವೈಸಸ 28.10.2011
  20ನೆಯ ವೈಸಸ 26.05.2012
  21ನೆಯ ವೈಸಸ 24.05.2013
  22ನೆಯ ವೈಸಸ 26.11.2013
  23ನೆಯ ವೈಸಸ 25.07.2014
  24ನೆಯ SAC 15.11.2016
  25ನೆಯ ವೈಸಸ 28.09.2017
  26ನೆಯ ವೈಸಸ 16.11.2018
  27ನೆಯ ವೈಸಸ 19.11.2019
  28ನೆಯ ವೈಸಸ 28.11.2020

ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ : ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಐಸಿಎಆರ್ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಸುತ್ತೂರು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ                    ಭೇಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ: