ರೈತರಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ


ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಲಿಂಕ್
1. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯ್ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
2. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಮಹಾದನ್ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
3. ಕೃಷಿ - ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೋರ್ಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
4. ಫಸಲ್ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
5. ಕೃಷಿ, ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
6. ಗ್ರಾಮೀಣ ಗೋದಾಮು ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
7. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಧಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
8. ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ವಿಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
9. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೀನುಗಾರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
10. ಕೆವಿಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
ಕ್ರಮ. ಸಂ. ಇಲಾಖೆ/ ಮಂಡಳಿ/ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ/ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹೆಸರು ಲಿಂಕ್
1. ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
2. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
3. ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
4. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
5. ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
6. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
7. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ನಿಗಮ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
8. ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇಲಾಖೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
9. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
10. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಹಾಗೂ ರಫ್ತು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
11. ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಇಲಾಖೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
12. ಎನ್.ಬಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಮತ್ತು ಎಲ್.ಯೂ.ಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
13. ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
14. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
15. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
16. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ರಾಯಚೂರು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
17. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
18. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
19. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ, ಪಶು ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೀದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
20. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಬೆಲೆ ಆಯೋಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ : ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಐಸಿಎಆರ್ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಸುತ್ತೂರು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ                    ಭೇಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ: